Toyota Holbæk
NHE Biler
 
 Vestsjællands Fugeentreprise FUGE entreprise
 Entreprenør Morten C. Hneriksen 
 Ojega