Denne Hjemmeside www.gokartland.dk, tilhører Holbæk Go Kart Land A/S. Når du retter henvendelse til os eksempelvis telefonisk, via Book nu, eller skriver en mail til os, indsamler vi data/ informationer om dig, som du selv videregiver. Du kan her læse Holbæk Go Kart Lands Persondatapolitik, som er udarbejdet for at leve op til de nye databeskyttelseskrav, der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Den såkaldte Persondataforordning GDPR.

Vi behandler al persondata i henhold til gældende ret

Holbæk Go Kart Land indsamler kun de oplysninger, som du selv videregiver, så som navn, tlf.nr. mail, evt. Firmanavn og betalingsoplysninger

Vi bruger personoplysninger til opfyldelse af vores aftale, først og fremmest kundeadministration, herunder opfyldelse af den ydelse/ arrangement/ aftale der er indgået og til fremsendelse af faktura.

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, medmindre det er strengt nødvendigt i henhold til lovgivningen.

 

Dine personlige oplysninger er beskyttet mod uvedkommendes adgang ved hjælp af adgangslogin, firewall og antivirus.

 

Vi gemmer personoplysninger til de ikke længere er relevante og vi ikke længere er forpligtet til at gemme dem. 

 

Der er videoovervågning på Holbæk Go Kart Land til forebyggelse af kriminalitet. Al videomateriale slettes som loven foreskriver automatisk efter 30 dage, dog kan materialet gemmes og videresendes til politiet i en evt. straffesag.

Dine rettigheder:

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Alle anmodninger herom sker skriftligt til Info@gokartland.dk

Hvis du efter at have henvendt dig til os med en klage ikke er tilfreds med udfaldet, kan du klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

 

Holbæk Gokart Land A/S har udarbejdet retningslinjerne d. 25. maj 2018 og næste revision vil være d. 25. maj 2019, eller tidligere hvis der sker ændringer.